Privatlivspolitik/personoplysninger

Privatlivspolitik

Dataansvarlig: psykolog Ole Damsgaard, Østerled 5, 4623 Lille Skensved

Dine rettigheder og oplysningspligt: Du har til enhver tid retten til at anmode om indsigt i, berigtigelse-, sletning- og begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger samt retten til dataportabilitet (eksport af de automatisk behandlede personoplysninger, du har givet mig).

Tavshedspligt: Jeg har tavshedspligt i forhold til det, du fortæller under samtalerne

Journalpligt: Det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer oplysninger om dig og det vi taler om. 

  1. Hvilke oplysninger: jeg noterer oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold. Formålet er, at give dig en relevant behandling. Jeg kan modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, fx din læge eller sundhedsforsikring. Jeg sender med dit samtykke, de nødvendige oplysninger til betalere, hvis nogen (fx sygeforsikring Danmark, forsikringsselskab, kommune) betaler dine samtaler helt eller delvist. 

  2. Oplysningspligt og underretningspligt: Hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade, har jeg oplysningspligt – for at forebygge skaden. Hvis jeg er alvorligt bekymret for et barns trivsel og udvikling, har jeg pligt til at underrette kommunen.

  3. Hvor længe opbevares oplysninger? – personoplysninger bevares i journaler i 5 år efter sagens afslutning hvorefter de destrueres

  4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne: Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig. 

  5. Klage: Du har til enhver tid retten til at klage til Datatilsynet. 

Del siden