Links

Nedenfor har jeg anført en række relevante links.

      Dansk Psykologforenings hjemmeside

Fællesorganisationen for OCD-, Depressions- og Angstforeningerne

    Dette er en meget enkel og informativ oversigt over alle de       privatpraktiserende psykologer i Danmark, som også er medlem af Dansk Psykologforening. Her kan du anvende flere søgekriterier; f.eks. om det skal være en mandlig eller kvindlig psykolog; voksen eller børnepsykolog; geografisk placering; om psykologen har ydernummer og hvor lang en ventetid der er.
    Psykiatrifonden har en meget bredt orienterende hjemmeside om deres egne tilbud men også om mange aktuelle forhold vedrørende psykisk sundhed og psykiske sygdomstilstande.

Del siden