Henvisning

Hvordan indledes et behandlingsforløb

Du kan kontakte mig telefonisk og fortælle om anledningen til, at du søger hjælp - støtte eller vejledning.

Jeg foretrækker klienter som ringer selv, da klienter som får andre til at ringe på deres vegne kan mangle ressourcer til at arbejde med sig selv.

Der kan selvsagt være mange grunde til, at du overvejer eller beslutter dig for at søge psykologhjælp; angst; depression; hæmmet selvtillid/selvværd eller anden manglende personlig og social trivsel.

Alle henvendelser behandles fortroligt, psykologer er underlagt tavshedspligt og kan ikke indhente eller udlevere oplysninger om dig, medmindre du har givet dit samtykke hertil.

Henvisning fra egen læge

Hvis du indenfor det sidste år har været udsat for en eller flere kriseudløsende begivenheder kan du også via egen læge få en henvisning til psykologhjælp

Hvis din læge vurderer det relevant kan han/hun udstede en henvisning som giver dig ret til ialt 12 samtaler med tilskud fra Den Offentlige Sygesikring.

Du får da 60% tilskud men skal selv betale ca. kr. 378,00 pr. gang (dog 453 kr for første konsultation). Taksterne reguleres dog 2 gange om året; den 1.april og den 1.oktober.

Unge mellem 18-24 har ikke egenbetaling hvis de er henvist for angst eller depression (årsag 10 og 11)

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark kan du ydermere få tilskud til din egenbetaling på 200 kr pr. konsultation

Sundhedsforsikringer

En del arbejdspladser og private har tegnet sundhedsforsikringer, som også yder tilskud til - eller helt betaler - udgiften til psykologhjælp.

Du skal være opmærksom på, at ikke alle forsikringsselskaber eller sundhedsforsikringer tillader frit valg af behandler. Dette er problematisk, hvis du f.eks. har været glad for en behandler og får mulighed for at fortsætte hos samme med tilskud - kun for at opdage, at forsikringen - eller det netværk, dit forsikringsselskab bruger - kun vil anvise behandlere fra deres eget netværk.

Det er lidt med forskel, hvor mange timer, der kan bevilges og til hvilken type psykologisk belastning forsikringen yder hjælp. Hos nogle selskaber får man tilskud af en bestemt størrelse og skal så selv betale en evt. difference mellem forsikringens ydelse og psykologens pris. Dette kan du få oplyst hos dit eller din arbejdsgivers forsikringsselskab.

Offentlige tilskud

Serviceloven findes en mulighed for at bevilge tilskud til - eller betaling af psykologhjælp. Du skal dog være opmærksom på, at bevilling til psykologhjælp ydes efter din sagsbehandlers indstilling og en konret vurdering af dine indtægtsforhold.

Del siden